Посадова інструкція головного бухгалтера

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Голова Вовчанської районної ради

_________________ А.В. Степанець

22 квітня 2013р.

 

Посадова  інструкція

головного бухгалтера Вовчанської районної ради

I. Загальна частина

1.1.     Головний бухгалтер призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади головою Вовчанської районної ради.

 

1.2.           Підпорядковується голові Вовчанської районної ради та заступнику голови районної ради.

 

1.3. У своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та іншими постановами Верховної ради України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства фінансів України, рішеннями сесій районної ради, розпорядженнями голови районної ради.

 

1.4. Повинен знати:

Конституцію України, законодавчі акти та нормативні документи щодо служби в органах місцевого самоврядування та діяльності органів місцевого самоврядування, методичні, нормативні та інші матеріали органів влади, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку та контролю; практику застосування законодавства і нормативних актів щодо напрямків діяльності служби, основи державного управління; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності; ринкові методи господарювання; правила ділового етикету, правила і норми охорони праці та протипожежного захисту, принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, державну мову на рівні вільного володіння.

 

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Вища освіта. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

 

II. Завдання та обов’язки

 

Головний бухгалтер:

2.1. Виконує і контролює роботу  з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, контролює здійснення операцій, пов’язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей, проводить розрахунки з службовцями районної ради і обслуговуючим персоналом по заробітній платі, веде облік і контроль за надходженням і використанням бюджетних асигнувань.

 

2.2. Організовує, контролює і бере участь в проведенні інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, розрахунків, платіжних зобов’язань.

 

2.3. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни та раціональним використанням, своєчасним складанням та наданням місячної, квартальної та річної звітностей в фінансове управління райдержадміністрації, податкову інспекцію, районний відділ статистики, органи соціального страхування, пенсійний фонд.

 

2.4.     Здійснює роботу з бухгалтерського обліку та господарської діяльності в районній раді.

 

2.5. Організовує відображення в обліку за звітний період усіх господарських операцій, результатів інвентаризації.

 

2.6.     Застосовує загальнодержавну систему обліку, план рахунків бухгалтерського обліку та інші нормативні документи  щодо ведення бухгалтерського обліку.

 

2.7.     Веде меморіальні журнали-ордери.

 

2.8. Веде головну книгу, книги обліку асигнувань, касових та фактичних видатків.

 

2.9.     Складає проекти кошторисів та кошторисів видатків на утримання апарату і обслуговуючого персоналу та розрахунки до них.

 

2.10.  Організовує роботу та керує діяльністю комітету конкурсних торгів Вовчанської районної ради.

 

 

ІІІ. Права

 

Головний бухгалтер має право:

 

3.1. Отримувати від посадових осіб районної ради та районної державної адміністрації необхідні матеріали, пояснення, інформацію для виконання своїх службових обов’язків.

 

3.2. Забезпечувати ділове листування з різними підприємствами з питань, що належать до її компетенції. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділів районної ради, звітності та контролю.

ІV. Відповідальність

 

4.1. Головний бухгалтер несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу та її проходженням.

 

4.2. Згідно ст. 23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

 

4.3. За невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку несе дисциплінарну відповідальність згідно з трудовим законодавством.

 

Ознайомлена:                                                                                              Н.І. Чмаль

Погоджено :

заступник голови

Вовчанської районної ради С.П. Круподеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Голова Вовчанської районної ради

 

_________________ А.В. Степанець

 

22 квітня 2013р.

Посадова  інструкція

головного спеціаліста Вовчанської районної ради

I. Загальна частина

 

1.1.     Головний спеціаліст районної ради призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади головою Вовчанської районної ради.

 

1.2. Підпорядковується голові Вовчанської районної ради, заступнику голови районної ради, головному бухгалтеру.

 

1.3. У своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими постановами Верховної ради України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства фінансів України, рішеннями сесії районної ради, розпорядженнями голови районної ради.

 

1.4. Повинен знати:

Конституцію України, законодавчі акти та нормативні документи щодо служби в органах місцевого самоврядування та діяльності органів місцевого самоврядування, методичні, нормативні та інші матеріали органів влади, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку та контролю; практику застосування законодавства і нормативних актів щодо напрямків діяльності служби, основи державного управління; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності; ринкові методи господарювання; правила ділового етикету, правила і норми охорони праці та протипожежного захисту, принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, державну мову на рівні вільного володіння.

 

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Вища освіта.

II. Завдання та обов’язки

 

Головний спеціаліст районної ради:

2.1. Проводить нарахування заробітної плати працівникам апарату районної ради та обслуговуючому персоналу. Складає меморіальні ордери.

2.2. Здійснює розноски за бухгалтерськими рахунками паливно-мастильних матеріалів, малоцінного інвентарю, основних засобів установи.

2.3. Готує і здає статистичну звітність з праці, заробітної плати, використання робочого часу та роботу автотранспорту.

2.4. Виконує разові доручення керівництва районної ради та головного бухгалтера.

2.6. Бере участь в проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, коштів, розрахунків, виконує роботу з ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації, займається виконанням друкарських робіт по підготовці платіжних доручень та інших бухгалтерських документів, бланків. Веде облік коштів, які надходять на спеціальний рахунок Вовчанської районної ради.

2.7. Веде облік касових операцій райради згідно з «Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України», затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001р. № 72 та Інструкцією про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України, затвердженою постановою правління Національного банку України від 19.02.2001р.№ 69.

2.8. Веде книгу реєстрації прибутково-видаткових ордерів.

2.9. Виконує обов’язки секретаря комітету конкурсних торгів Вовчанської районної ради.

ІІІ. Права

 

Головний спеціаліст районної ради має право:

3.1 Отримувати за дорученням керівництва від посадових осіб структурних підрозділів органу місцевого самоврядування необхідні матеріали, пояснення, інформацію для виконання своїх службових обов’язків.

 

ІV. Відповідальність

 

4.1. Несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу та її проходженням.

 

4.2. Згідно ст. 23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

4.3. За невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку несе дисциплінарну відповідальність згідно трудового законодавства.

 

 

 

Ознайомлена:                                                                                Л.Т. Арійончик

 

 

Погоджено :

заступник голови

Вовчанської районної ради                                                          С.П. Круподеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайті

Сейчас 56 гостей онлайн

Президент України

Урядовий портал

Харківська державна адміністрація

Wediz.com!