Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню

відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

п/п

Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до частини 1 статті 15 Закону

Примірний перелік документів, що містять інформацію, передбачену ч.1 статті 15 Закону

Примітка

1

Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) .

(пункт 1 частини 1 статті 15)

Рішення Вовчанської районної ради «Про затвердження Регламенту Вовчанської районної ради VІ скликання», «Про затвердження штатного розпису Вовчанської районної ради», «Про затвердження постійних депутатських комісій районної ради та Положення про них», розпорядження голови районної ради, якими затверджені Положення про структурні підрозділи районної ради.

 

2

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті районною радою та головою районної ради, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності.

(пункт 2 частини 1 статті 15)

Рішення Вовчанської районної ради та розпорядження голови районної ради нормативно-правового характеру, з основної діяльності районної ради.

 

3

Перелік та умови отримання послуг, що надаються посадовою особою відповідальною за надання інформації, форми і зразки документів, правила їх заповнення.

(пункт 3 частини 1 статті 15)

Розпорядження голови Вовчанської районної ради «Про затвердження Переліку адміністративних послуг», Закони України та постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази міністерств, переліки, правила оформлення та зразки документів, необхідних для надання послуг.

 

4

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень посадової особи відповідальної за надання інформації, дій чи бездіяльності.

(пункт 4 частини 1 статті 15)

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень посадової особи відповідальної за надання інформації, дій чи бездіяльності встановлений Законом. Особою відповідальною за надання інформації розроблено форма запиту на інформацію, яка може бути оприлюднена на офіційному сайті.

 

5

Інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник інформації.

(пункт 5 частини 1 статті 15)

На цей час особою відповідальною за надання інформації розробляються пропозиції щодо реалізації вимог зазначеного пункту.

 

6

Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в іншій спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.

(пункт 6 частини 1 статті 15)

Рішення Вовчанської районної ради «Про затвердження Регламенту Вовчанської районної ради VІ скликання, про утворення постійних депутатських комісій та затвердження Положень цих комісій; постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення публічних консультацій з громадськістю».

 

7

Плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань.

(пункт 7 частини 1 статті 15)

Рішення Вовчанської районної ради «Про затвердження плану роботи районної ради на кожне півріччя, розпорядження голови районної ради про затвердження порядку денного засідань постійних депутатських комісій, президії районної ради та засідань районної ради.

 

8

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки районної ради.

(пункт 8 частини 1 статті 15)

На сайті повинна бути зазначена юридична адреса  посадової особи відповідальної за доступ до публічної інформації Вовчанської районної ради, де запитувачі зможуть отримати необхідні їм форми і бланки.

 

9

Загальні правила роботи районної ради, правила внутрішнього трудового розпорядку.

(пункт 9 частини 1 статті 15)

Рішення Вовчанської районної ради «Про затвердження Регламенту Вовчанської районної ради VІ скликання, про утворення постійних депутатських комісій та затвердження Положень цих комісій; розпорядження голови районної ради про затвердження Положення про відділи районної ради, функціональні обов’язки посадових осіб районної ради та затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку районної ради,

 

10

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

(пункт 10 частини 1 статті 15)

Звіти про роботу посадової особи відповідальної за доступ до публічної інформації Вовчанської районної ради щодо загальної кількості запитів на інформацію, кількість задоволених запитів, кількість відмов у задоволенні  запитів на інформацію.

 

11

Інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень.

(пункт 11 частини 1 статті 15)

Зазначену інформацію має бути оприлюднена на офіційному веб сайті Вовчанської районної ради. Окремі абзаци пункту 11 частини 1 статті 15 Закону дублюють пункти 3, 4, 5 частини 1 цієї статті.

 

12

Інша інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлено законом.

(пункт 11 частини 1 статті 15)

Наприклад відповідно до статей 21-22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», інформація про діяльність органів місцевого самоврядування висвітлюється в друкованих засобах масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження на умовах, визначених у договорах між цими органами і редакціями зазначених друкованих засобів масової інформації, рішення органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних виданнях (відомостях,бюлетенях, збірниках, інформаційних листках тощо) та друкованих засобах масової інформації органів місцевого самоврядування.

 

 

На сайті

Сейчас 31 гостей онлайн

Президент України

Харківська державна адміністрація