Про районний бюджет на 2013 рік

ВОВЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХV СЕСІЯ  VІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

 

27  грудня  2012  року

Про районний бюджет на 2013 рік

Розглянувши на  засіданнях постійних депутатських комісій питання «Про районний бюджет на 2013 рік», враховуючи пропозиції Вовчанської  районної державної адміністрації, відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись  статтями 43, 44, 59  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити  загальний обсяг доходів районного бюджету  на 2013 рік у сумі 145670,9 тис. грн., в тому числі: дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 67506,5 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 38535,4 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати в сумі 6813,0 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг в сумі 702,2 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 2168,7 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбав батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом “гроші ходять за дитиною” в сумі 2137,5 тис. грн., субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі 283,9 тис. грн., субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених в сумі 1131,7 тис. грн.,інша субвенція 538,6 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 142968,6 тис. грн., спеціального  фонду бюджету у сумі  2702,3  тис. грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 145670,9 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 142968,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 2702,3 тис. грн. за функціональною (додаток № 2)

3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного  бюджету у  сумі  598,6  тис. грн.

4. Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів (додаток № 4)   на  2013 рік з районного  бюджету місцевим бюджетам району:

- дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету у сумі 5197,4 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1131,7тис. грн.;

З бюджетів сіл,  селищ,  міста до районного бюджету:

- кошти, що передаються до районного бюджету з міського бюджету в сумі 1788,5 тис. грн.

- субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування у сумі  283,9 тис. грн. (в тому числі по програмам: програма  діяльності редакції Вовчанського районного радіомовлення на 2013 рік в сумі 72,3 тис.грн., програма основних напрямків діяльності редакції районної газети "Хлібороб" на 2013 рік в сумі 198,2 тис.грн. та програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу у Вовчанському районі Харківської області на 2013 рік в сумі 13,4 тис.грн.).

5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету  згідно з додатком № 4 до цього рішення. Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом районного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховувати управлінню Державного казначейства у Вовчанському районі на підставі платіжних доручень районного фінансового управління бюджетам сіл, селищ та міста за рахунок доходів загального фонду в термін до 25 числа щомісячно.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

-       оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

-       нарахування на заробітну плату (код 1120);

-       придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

-       забезпечення продуктами харчування (код 1133);

-       оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

-       поточні трансферти  населенню (код 1340);

-       поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм, на загальну суму 283,9 тис. грн. (додаток № 5).

8. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету (додаток № 6).

9. Розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих в органах Державного казначейства України.

Будь-які зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

11. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:

- для розпорядників бюджетних коштів – зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

- для одержувачів бюджетних коштів – повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.

12. Встановити, що внесення змін до районного бюджету на 2013 рік здійснювати за рішенням сесії районної ради у випадках передбачених Бюджетним кодексом України  та надати право районній державній адміністрації затверджувати перерозподіл  та  розподіл коштів з державного бюджету, субвенцій з державного бюджету на допомоги, пільги, субсидії населенню та інших в межах загального обсягу відповідних трансфертів.

13. Продовжити термін повернення заборгованості підприємств АПК по бюджетній позичці, отриманій в рахунок регіонального контракту попередніх років в сумі 16,6 тис. грн. до 1 грудня 2013 року та здійснити стягнення заборгованості із сільгосппідприємств, згідно наказу Харківського господарського суду (додаток № 7).

14. Надати право фінансовому управлінню Вовчанської районної державної адміністрації отримувати в управлінні Державного казначейства у Вовчанському районі короткотермінові позики на покриття тимчасових касових розривів та його керівнику - на підписання відповідних договорів.

15. Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (К.М. Колкутін).

Голова районної ради                                                                        А.В.Степанець

 

На сайті

Сейчас 182 гостей онлайн

Президент України

Харківська державна адміністрація