Про районний бюджет на 2011 рік

ВОВЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IV (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ  VІ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

28  грудня  2010  року                                                                                № 35-VI

Про районний бюджет на 2011 рік

 

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій питання «Про районний бюджет на 2011 рік», враховуючи пропозиції Вовчанської районної державної адміністрації (лист № 02-15/3577 від 24.12.2010 р.), відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 43, 44, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Установити  загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 115801,1 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 114358,7 тис. грн., спеціального  фонду бюджету у сумі  1442,4  тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 115801,1 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 114358,7 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 1442,4 тис. грн. за функціональною (додаток    № 2) та  відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного  бюджету у  сумі  1260,0  тис. грн.

4. Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів (додаток 4)   на  2011 рік:

-       дотації вирівнювання з державного бюджету у сумі 4743,1 тис. грн.;

-       субвенції на утримання об’єктів спільного користування з селищних та сільських рад у сумі 128,1 тис. грн.;

-       іншої субвенції у сумі 130,0 тис. грн. за рахунок загального фонду

-       субвенція на збереження  середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень, –  за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 136,2 тис. грн.

5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету  згідно з додатком № 4 до цього рішення.

6. Установити  обсяг  резервного фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі  5,0 тис. грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на  2011 рік за їх економічною структурою:.

-       оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

-       нарахування на заробітну плату (код 1120);

-       придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

-       забезпечення продуктами харчування (код 1133);

-       оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

-       трансферти  населенню (код 1340);

-       трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

 

 

8. Розпорядники кошів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих в органах Державного казначейства України.

Будь-які зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

9. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

10. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:

-       для розпорядників бюджетних коштів – зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

-       для одержувачів бюджетних коштів – повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.

11. Встановити, що внесення змін до районного бюджету на 2011 рік здійснювати за рішенням сесії районної ради у випадках передбачених Бюджетним кодексом України  та надати право районній державній адміністрації затверджувати перерозподіл коштів з державного бюджету, субвенцій з державного бюджету на допомоги, пільги, субсидії населенню та інших в межах загального обсягу відповідних трансфертів.

12. Надати право фінансовому управлінню Вовчанської районної державної адміністрації отримувати в Головному управлінні Державного казначейства України у Харківській області короткотермінові позики на покриття тимчасових касових розривів та його керівнику - на підписання відповідних договорів.

13. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету (додаток № 5).

14. Продовжити термін повернення заборгованості підприємств АПК по бюджетній позичці, отриманій в рахунок регіонального контракту попередніх років в сумі 16,6 тис. грн. до 1 грудня 2011 року та здійснити стягнення заборгованості із сільгосппідприємств, згідно наказу Харківського господарського суду (додаток № 6).

15. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм, які будуть фінансуватися в 2011 році (додаток № 7).

16. Надати право фінансовому управлінню Вовчанської районної державної адміністрації розміщувати в державних банках на умовах депозитних договорів тимчасово вільні залишки коштів районного бюджету для отримання додаткових доходів.

17. Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом районного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховувати відділенням Державного казначейства у Вовчанському районі на підставі платіжних доручень районного фінансового управління бюджетам сіл, селищ та міста за рахунок доходів загального фонду в термін до      25 числа щомісячно.

18. Встановити, що видатки  на розвиток дошкільної освіти у селах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади будуть розподілені між місцевими бюджетами після  здійснення аналізу їх використання до 01.09.2011 року.

19. Встановити, що видатки  на розвиток соціально-культурної сфери будуть розподілені за окремим розрахунком до 01.09.2011 року.

20. Додатки № 17 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (К.М. Колкутін).

 

Голова Вовчанської районної ради                                             А.В. Степанець

 

 

На сайті

Сейчас 2 гостей онлайн

Президент України

Харківська державна адміністрація