Про районний бюджет на 2014 рік

ВОВЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІV (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ  VІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

30  січня 2014  року                                                                                           № 805-VI

Про районний бюджет на 2014 рік

 

Розглянувши на засіданнях постійних депутатських комісій питання «Про районний бюджет на 2014 рік», враховуючи пропозиції Вовчанської  районної державної адміністрації (лист № 01-56/213 від 23.01.2014 р., відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 43, 44, 59  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Установити  загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 163685,3 тис. грн., в тому числі: дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 69004,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 46698,9 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати в сумі  5540,0 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг в сумі 1550,2 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 2121,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом “гроші ходять за дитиною ” в сумі 2859,7 тис. грн., субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування в сумі       364,7 тис. грн., субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1018,9 тис. грн., субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,що є складовою державного фонду регіонального розвитку у 2014 році в сумі 4455,0 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 160743,9 тис. грн., спеціального  фонду бюджету у сумі  2941,4  тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі         163685,3 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  160644,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 3040,7 тис. грн. за функціональною (додаток  № 2).

3. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805, для забезпечення проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету затвердити розподіл видатків районного бюджету на      2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм            (додаток № 3-1).

4. Установити  дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 99,3 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 99,3 тис. грн. (додаток 8).

5. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 99,3 тис. грн., напрямом використання якого визначити надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду).

6. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного  бюджету у  сумі  2,0  млн. грн.

7. Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік з районного  бюджету місцевим бюджетам району:

- дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету у сумі 5895,3 тис. грн.;

З бюджетів сіл,  селищ,  міста до районного бюджету:

- кошти, що передаються до районного бюджету з міського бюджету, бюджетів сіл в сумі   2123,7 тис. грн.

- субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування у сумі  364,7 тис. грн. (в тому числі по програмам: програма  діяльності комунальної установи «Редакція Вовчанського районного радіомовлення» на  2014 рік в сумі 72,7 тис.грн., програма основних напрямків діяльності редакції Вовчанської районної газети "Хлібороб" на 2014 рік в сумі             280,0 тис.грн. та програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу у Вовчанському районі Харківської області в 2014 році в сумі 12,0 тис.грн.).

8. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету  згідно з додатком № 4 до цього рішення. Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом районного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховувати управлінню Державної казначейської служби у Вовчанському районі на підставі платіжних доручень районного фінансового управління бюджетам сіл, селищ та міста за рахунок доходів загального фонду в термін до 25 числа щомісячно.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

-       оплата праці (код 2110);

-       нарахування на оплату праці (код 2120);

-       медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220);

-       продукти харчування (код 2230);

-       оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

-       поточні трансферти  органам державного управління інших рівнів  (код 2620);

-       соціальне забезпечення (код 2700).

10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм на загальну суму 790,5 тис. грн. (додаток № 5).

11. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі               10,0 тис. грн.

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету (додаток № 6).

13. Розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих в органах Державної казначейської служби України.

Будь-які зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

14. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:

-       для розпорядників бюджетних коштів – зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

-       для одержувачів бюджетних коштів – повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.

16. Встановити, що внесення змін до районного бюджету на 2014 рік здійснювати за рішенням сесії районної ради у випадках передбачених Бюджетним кодексом України  та надати право районній державній адміністрації проводити розподіл між місцевими бюджетами району коштів додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, додаткової дотації з державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ, субвенцій з державного бюджету на допомоги, пільги, субсидії населенню та інших трансфертів .

17. Надати право фінансовому управлінню Вовчанської районної державної адміністрації отримувати в управлінні Державної казначейської служби у Вовчанському районі позики на покриття тимчасових касових розривів  місцевих бюджетів та його керівнику - на підписання відповідних договорів.

18. Додатки № 18 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (К.М. Колкутін).

 

Голова Вовчанської  районної ради                                                 А.В. Степанець

 

На сайті

Сейчас 11 гостей онлайн

Президент України

Харківська державна адміністрація