Гендерна рівність та важливість участі жінок у процесі прийняття управлінських рішень

28.03.2019

Ступінь залучення жінок до політичної активності та доступу до прийняття рішень може розглядатися як ключовий показник гендерної рівності суспільства. Гендерна рівність у прийнятті рішень має розглядатись з точки зору того, чи знаходиться жінка на посадах, обіймаючи які, можна ухвалювати рішення або впливати на їхнє ухвалення нарівні з чоловіками. Рівність під час ухвалення рішень є невід’ємною частиною визнання прав жінок, та що рівна участь жінок у процесі прийняття рішень є не тільки вимогою звичайної справедливості або демократичності, але також необхідною умовою врахування інтересів жінок.

За частою жінок у парламенті Україна посідає 115 місце у переліку 137 країн світу і має передостаннє місце   за цим показником у країнах регіону ОБСЄ.

Найбільше  жінок представлено на найнижчих політичних управлінських ланках у сільських та селищних радах, серед депутатів міських рад. На жаль, активна участь жінок у нижчих ланках державного управління та органів самоврядування не є причинно-наслідковим зв’язком та шляхом до участі у вищих органах влади й доступу до прийняття рішень на державному рівні.

Низьке представництво і незначна участь жінок у політичних процесах і процесах ухвалення рішень є серйозним викликом демократії, оскільки понад 50% громадян де факто усунено від участі у державному управлінні. Відповідно, інтереси цих громадян, у цьому разі – жінок, не враховано під час ухвалення державних рішень.  Низка проблем, що нині гостро стоять в Україні, як то – подолання бідності, бездоглядність дітей, проблеми охорони здоров’я та освіти – не вирішуються ефективно, бо нині перебувають на нижчому щаблі піраміди інтересів чоловіків - політиків. Україна у сфері реальних показників гендерної рівності є досить далекою від рівня європейських вимог. Забезпечення  рівного доступу до процесу прийняття рішень  для чоловіків і жінок є не тільки однією з важливих умов розбудови в  України правової держави, але й запорукою її економічного та соціального розвитку.

Що ж перешкоджає жінкам у просуванні до владних органів, зокрема в Україні? Дослідники кажуть про такі основні перепони на шляху жінок у владу:

-         економічне збідніння в цілому і економічна залежність жінки від чоловіка,

-         нерівноправний розподіл сімейних обов’язків,

-         занижений соціальний статус жінки,

-         недовіра до жінки, як політика,

-         система соціальних норм (гендерні стереотипи),

-         відсутність підтримки з боку чоловіків,

відсутність в суспільстві твердої гендерної політики та збалансованої гендерної свідомості.

 

На сайті

На даний момент 44 гостей на сайті

Президент України

Харківська державна адміністрація